Videowall adından da tahmin edilebileceği üzere tek bir kalıp üzerinde birden fazla ekranın birbirleri ile üst üste veya yan yana bağlantılı olarak çalışıp tek bir görüntüymüş gibi bizlere gösteren sistemlerdir. Videowall sistemler artık neredeyse her alanda tercih edilen sistem olarak adını duyurmayı başarmıştır. Uygun maliyet ile tasarlanması ve tek parça panel ekranlara kıyasla var olandan daha kaliteli ve canlı görüntü sunması bu sistemleri ön plana çıkarmıştır. Kullanım alanları günümüzde çok geniş bir kitleye ulaşan bu sistem işlerin kolaylaşmasında da büyük bir rol oynuyor. Ve ayrıca az öncede bahsedildiği gibi birden çok ekrandan oluştuğundan dolayı sistemi ister tek bir parça ekran olarak istersek eğerde bölünmüş ekranlar bütünü olarak kullanmamıza imkan sağlayabiliyor. Bu sistemler dışarıdan bakıldığında sadece güvenlik veya reklam alanlarında kullanılıyor gibi görünebilir ama uygun maliyeti ve isteğe göre ayarlanabilir boyutundan dolayı istenilen her yerde kullanılır. Örneğin:

 1. Güvenlik ve Kontrol odalarında,
 2. Evlerde veya okullarda,
 3. Otel, hava alanı, hastane, banka,
 4. İş yerlerinde veya toplantı salonları gibi sunum ve gösteri alanlarında,
 5. Reklam panosu gibi işlerde kullanılır.

Videowall sisteminin oluşturduğu görüntü ve görselliğini tartışmaya gerek bile yoktur ama ekranların birbirleri arasında bağlantısı yapılmadan önce bağlantı için kullanılacak ekranların teknik özelliklerine göre seçilmesi kurulacak olan sistemin görüntüsünün ve kalitesinin ne kadar iyi olacağını sağlayan en büyük etkendir. (Örneğin: ekranların çerçeve kalınlığı) Ekranların çerçeve kalınlığı videowall sistemlerinde kullanılacak olan ekran seçimlerindeki en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Çünkü eğer dikkat edilmezse istenilen görüntü tam olarak alınamaz(çerçeve kalınlığının oluşturacağı görüntüden dolayı).

Videowall Sistemlerinin Kullanım Avantajları

Buraya kadar genel olarak videowall sistemlerinden ve dikkat edilmesi gereken hususlardan kısaca bahsettik. Gelin isterseniz bu sistemin bizler için avantajları neler ve bizlere ne gibi kolaylıklar sağlar gibi durumlar hakkında bilgilerden maddeler halinde bahsedelim.

 • Sunmuş olduğu yüksek görüntü kalitesi ve performansı,
 • Kurulum kolaylığı ve istenilen boyutlarda ayarlanılabilir olmasından dolayı kullanıcı dostu olması,
 • Düşük maliyete sahip olması ve her kesime hitap edebilmesi,
 • Kurulacağı yerde oluşturacağı görsel görüntü,
 • Tek bir bütünmüş gibi görünmesine rağmen istenildiği zamanlarda ekranların bağımsız görüntüler sunabilmesi ve bu yüzdende bilgilendirme amaçlı kullanımlarda tercih edilirliği (örneğin:hastane, duraklar, bankalar vb.)

Gibi durumlar Videowall sistemlerini tek parça panel ekranlara kıyasla daha tercih edilebilir kılıyor.

Videowall sistemler kullanım amacına ve kurulum yapısına göre farklı çeşitlerden oluşur. Bu çeşitlere Standart Videowall, Art Wall ve Led Videowall sitemler örnek olarak gösterilebilir. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak:

 1. Standart Videowall: Bu sistem adından da tahmin edileceği üzere yukarıda bahsettiğimiz sistem yapısıyla birebirdir. Yani istenilen bir bölgenin ekranlar ile kaplanılması için kullanılır.
 2. Art Wall Sistemler: Bu sistem firmaların yada kişisel kuruluş vb. yerlerin daha çok dışarıya vurgulamak istedikleri görüntüyü(bu bir marka logosu veya sloganı olabilir) diğer sistemde de olduğu gibi istenilen boyut ve tasarımda oluşturulmasıdır.
 3. LED Videowall: Bildiğimiz üzere teknolojik cihazlar(TV, telefon, tablet vb.) güneş ışığını veya ortamdan dolayı kaynaklanan ışığı aldığı zamanlarda görüntüyü net bir şekilde göremeyiz. Bu LCD sistemse dışarıda kullanılacağı zamanlarda tercih edilen videowall sistemidir.